© MvA

Advies en Geschilbeslechting:
advocatuur,
rechterplaatsvervanger,
adviseur,
compliance officer.

Projecten:
ziekenhuisinstellingen,
wetenschappelijke vereniging,
financiële instelling,
farmacie.

Bestuurder/RvT
Regieraad Kwaliteit van Zorg ea

Publicaties en Presentaties